Пловдив, бул. Христо Ботев 105А
0893 387 287
032 620 126 | 032 539 251
Предимства
 • Mинимално инвазивно лечение
  Клиниката използва най-новите технологии и материали в областта на денталната медицина,което ни позволява да използваме по-консервативно минимално инвазивно лечение, сравнено с конвеционалните методи. В резултат на това се запазват максимален обем здрави тъкани, а крайният резултат е естествен, високоестетичен и дълготраен.
 • Оборудване
  За да можем да гарантираме висок стандарт на лечение, ние разполагаме с най-съвременните технологии в областта на денталната медицина.
 • Хигиенен контрол
  Ние сме безкомпромисни в качеството на нашата стерилизация и контрол. Затова разполагаме със стерилизационна апаратура, която отговаря на най-високите съвременни изисквания.
 • Високата ефективност в работата си дължим на много добрата ни колаборация със специализирани зъботехнически лаборатории, специалисти логопеди, лекари-специалисти УНГ, лицево-челюстни хирурзи.
 • Лечебна концепция: едно оптимално лечение трябва да отговори на всички изисквания на пациента за модерна техника и компетентност на екипа. Така може да се осигури максимално щадяща и ефективна терапия.
 • Индивидуален график
  Изготвяме графика на вашето посещение в клиниката спрямо личното ви свободно време
 • Напомняне със sms и email
  В деня на планираното посещение, ще Ви напомним със sms. С email ще Ви напомним за годишните профилактични прегледи