Пловдив, бул. Христо Ботев 105А
0893 387 287
032 620 126 | 032 539 251
Екип

член на БЗС и БОО

1988 - Завършва стоматологичен факултет София
1988 - 1989 г. - Детски стоматолог към ОСП - гр. Кърджали
1989 - 1990 г. - Поливалентен стоматолог към ОСП - гр.Кърджали
1990 - 1997 г. специализира и работи в Ортодонтска клиника, д-р А.Клайншмид, Пфулинген - Германия
Д-р Ирина Пашалийска завършва факултета по дентална медицина към МУ Пловдив през 2015 г. Професионални интереси в областта на ендодонтията и протетично възстановяване на зъби и зъбни дефекти. Член на БЗС. Владее английски, италиански и руски език.
Д-р Стела Манчева завършва дентална медицина през 2018 г. в Медицински университет гр. Пловдив. Акценти в нейната работа са обучение и мотивация на пациентите в профилактика на денталното здраве. Интереси в областта на зъбно-челюстните деформации при деца и възрастни. Владее английски и френски език. Член на БЗС.
Д-р Райчо Грозев завършва факултета по дентална медицина гр. Пловдив. Специалист по орална хирургия. Магистър по Дентална медицина в Медицински Университет гр. Пловдив. Клиничната му работа е насочена основно в оралната хирургия и имплантология. Член на БЗС. Член на Българското дружество по орална хирургия. Провел следдипломно обучение по пародонтология и имплантология под ръководството на проф. Д-р Марк Данан, както и при проф. Лиор Шапира. Участвува в поредица лекционни курсове на тема пародонтални и хирургични техники за подобряване на естетиката, костозаместване в преимплантологичната реконструктивна хирургия, муко-гингивална пародонтална хирургия, антимикробна терапия на пародонталните заболявания, диференциална диагностика на пренеоплазмите на кожата и лигавицата в лицево-челюстната и шийната области. В професионалната му кариера са застъпени иновации като обогатена на тромбоцити фибрин (растежни фактори) техника за стимулиране на костната регенерация.
Ася Михайлова - главен дентален асистент и координатор. Завършва Химически факултет към ПУ гр. Пловдив. Магистър по медицинска химия. От 2012 г. работи в клиниката. Преминала е през сертифицирано обучение за дентални асистенти. Владее английски език.
Дарина Петрова - Дентален асистент. Завършва Медицински университет гр. Пловдив специалност Рентгенов лаборант. Интереси в областта на хирургия и имплантология. Дългогодишен стаж в УМБАЛ "Св.Георги" в Лицево-челюстна хирургия. Преминала е курс за специализирано обучение за дентални асистенти.
Кремена Георгиева - рентгенов лаборант и дентален асистент. Завършва Медицински университет гр.Пловдив, специалност Рентгенов лаборант. От 2010 работи в клиниката. Периодично преминава поддържащи курсове и специализирано обучение за работа с ИЙЛ.
Фелис Фарукова - рентгенов и дентален асистент. Завършва Медицински университет гр. Плевен, специалност Рентгенов лаборант. Работи в клиниката от 2018 година. Участие в курсове за следдипломна квалификация.
Елена Здравкова - рентгенов лаборант и дентален асистент. Завършва Медицински университет гр. Пловдив, специалност рентгенов лаборант. Работи в клиниката от 2017 г.
Лили Шаркова - рецепционист и отговорник по хигиената. Завършва Аграрен университет с бакалавърска степен по Екология.